2018. március 26. 20:00 | AV Sessions #2 - Tactile Raw 

 

A CHB újonnan indult audiovizuális programsorozata, az AV Sessions második része az emberi testet, az érzékiséget, a tudatos és a tudattalan elmét helyezi a fókuszba a CHB Atelier alkotója, Kroó Anita munkásságán keresztül. Az Atelier program végén, március 26-án a művész élő performansz keretében, kortárstánc- és zeneművészek bevonásával mutatja be alkotásait. A performatív estét háromnapos szóló pop-up kiállítás követi Kroó Anita munkáiból, amely március 26-29-én, 13-18 óra között látogatható.

AVSessions2 Artikel 1
„Jelenlegi festményeim és rajzaim központi témája a szexualitás, a tudat és tudatalatti kapcsolata, az emberi test és psziché. Az olyan társadalmi konstrukciók feltárása érdekel, amelyek intim világunkba hatolnak be. A rajzolás és festészet eszközein keresztül a létezés dichotómiának fizikai formát adva, a szexualitás társadalmilag legitimizált reprezentációját, paramétereit, és az ebben rejlő ellentmondásokat kérdőjelezem meg. A különböző anyagok révén, alkotás közben saját testemként tekintek a képi felületre, legyen az papír vagy vászon. Így válnak a vizuális alkotások fizikaivá, taktilissá, amely keresztül ütközik az absztrakció és a figuratív határán mozgó képi felületeken.”
Kroó Anita

Kroó Anita, a CHB Atelier program alkotója Berlinben élő magyar képzőművész. Budapesten és New York-ban tanult, mesterdiplomáját a Pratt Institute-ban vehette át. Az absztrakció és a figurativitás határmezsgyéjén mozgó munkáit változatos technikákkal, rajzként, festményként, metszetként hozza létre.
Az AV Sessions, a CHB új programsorozata olyan helyzetek létrehozására törekszik, ahol a két diszciplína: látvány és hang tökéletes arányban és megfelelő intenzitással, harmonikus egyensúlyban jelenik meg. Másszóval nem léteznek alá- és fölérendelt viszonyok: egyik sem illusztrálja vagy kíséri a másikat, hanem közösen hoznak létre egy harmadikat. Ez a közös munka a Collegium Hungaricum Berlin éves központi tematikájára reflektál, ami idén a rend, a rendszer, illetve az utópia. Ehhez kezdeményez a sorozat együttműködést magyar és berlini vizuális, illetve akusztikával dolgozó művészek közt.

Az AV Sessions #2 – Tactile Raw eseménye Kroó Anita munkáira reflektálva két produkciót mutat be.

AV Sessions #2 - Tactile Raw
2018. március 26. Collegium Hungaricum Berlin

20:00 Interdiszciplináris performansz-tér, vezetett sétával

Zenészek: Thom & Neil
Neil Huggett, Thom Bewernick
Táncművészek: Amie-Blaire Chartier, Amit Abend

Amie-Blaire Chartier multidiszciplináris táncművész a kanadai Torontóból. Jelenleg Berlinben él és dolgozik, legutóbb pedig az olaszországi Nuova Officina Della Danza táncosaként lépett fel. szabadúszóként többek közt Yaara Dolev és Iyar Elezra koreográfusokkal dolgozott együtt.
Amit Abend izraeli kortárstánc-művész. Berlinben él. A jeruzsálani Zene- és Táncakadémián diplomázott, majd a Kibbutz Kortárs Tánc Társaság tagja lett. A közelmúltban az olaszországi Nuova Officina Della Danza, valamint a berlini Ephemera Dance Company tagja volt, jelenleg szabadúszó.

20:45 Shadow of Truth

Talia Benabu – nyomatok, festés, performance
Roni Brenner – zene, improvizáció
Bnaya Halperin-Kaddari – zene, improvizáció

Mindennapjaink vizuálisan és akusztikailag túlterhelt, egyre nyomasztóbb káoszában a Shadow of Truth improvizációs trióként arra tesz kísérletet, hogy megragadja a felhőtlen hallgatás és látás pillanatait. A kivetítő segítségével dolgozó Talia Benabu képzőművész, a gitáros Roni Brenner és a hegedűn és saját készítésű eszközökön játszó Bnaya Halperin-Kaddari részvételével élő improvizációs audio-vizuális performansz jön létre.

A falra vetített tintarajz formációi és deformációi párhuzamosan reflektálnak a finom, de intenzív zenei élményre. Az egymásra rétegződő textúrák, árnyékok, a felszín alól előbukkanó vizuális töredékek a valóság megéléséről kezdeményeznek párbeszédet a szemlélővel.

A Shadow of Truth a vizualitás és az improvizatív zene közös, nem illusztratív bemutatásának igényéből született. A résztvevők a testi valóság, a szubjektivitás, a polifónia témáit vizsgálják a hang, a zene és a vizuális művészetek prizmáján keresztül.