2018 június 5. | RULES: a keddi programok

Hétfőtől péntekig
 
16:00–23:00 Interaktív kiállítás
19:00–22:00 Napi előadások
CHB Breuer terem, földszint
 
Nemmivoltunk! Crew
Szabadfoglalkozás
 
A RULES fesztivál központi elemét a Nemmivoltunk Crew! Szabadfoglalkozás című, a magyar nevelés-oktatás helyzetére reflektáló projektje jelenti.
Mostanában az általános tendencia a rendteremtésre vitatott módon olyan ideológiai vízió mentén történik, amely a társadalmi struktúrákban és intézményekben a tekintélyelvűség jelenlétét támogatja. Míg a rend hiánya káosszal teli környezethez vezethet, a rendteremtés lázas vágya szigorúan kopár körülményeket teremthet. Miért van az, hogy az ember rend iránti hajlama mind az egyén, mind pedig a köz szintjén problematikus?
 
A Nemmivoltunk! Crew ezt a feszültséget azonosítja, ahogy felidézik évtizedekkel ezelőtti személyes iskolai élményeiket. A most harmincas éveikben járó művészek az iskolát olyan intézményrendszernek látják, ahol a normákat elsajátítjuk. Az iskolai osztály egy olyan laboratórium, mely egészen fiatal kortól a felülről lefelé irányuló (top-down) hatalmi struktúrák elfogadását segíti – és amely felnőtt korunkban is rengeteg frusztráció és szorongás forrása. A Szabadfoglalkozás szeretné az unlearning, tehát a tanulás visszafordításának folyamatán keresztül megkérdőjelezni ezeket, és megkísérli felszabadítani mind az egyéni, mint a kollektív tudat autonómiáját.
 
Vannak dolgok, amiket egyedül jó csinálni, és vannak, amiket jobb csapatban. 2009 óta Bátory Péter, Brückner János, Falvai Mátyás, Filler Máté, Szabó Ottó és Tóth Márton Emil alkotják a Nemmivoltunk! Crew kreatív stábját. Együtt lefedik szinte az összes művészeti médiumot, és ezeken keresztül megosztják saját perspektíváikat a külvilágról, amely egyszerre játékos és elgondolkodtató a kísérleti helyzeteket kedvelő közönség számára. A főbb felfedezendő területek a kötelezettség és az intézményi kontroll formái, például a szabályok és az oktatás.
 
20:00–21:00
CHB Moholy-Nagy-terem, 2. emelet
Parasztok Atmoszférában 
 
Fotó: Donnák János
 
A Parasztok Atmoszférában projekt arra tesz kísérletet, hogy a népi kultúra örökségét kritikai szempontok alapján interpretálja, valamint hidat próbál verni a kortárs képzőművészet progresszívnek nevezhető ágának képviselői és a táncház-mozgalom új generációjának tagjai között egy közös, kutatáson alapuló produkció létrehozásával.
 
A kapcsolódó kutatás során azon, előképnek nevezhető művészeti csoportok munkásságát vizsgálja, amelyek a progresszió jegyében merítettek inspirációt a magyar parasztság alkotásaiból. Ezek közül a táncházmozgalom alapító zenészegyéniségei mellett kiemelt figyelmet fordít a korai magyar avantgárd mozgalmaira, főként a Kassák Lajos köré tömörülő fiatal aktivisták tevékenységére, akik Bartók forradalmi szellemisége nyomán fordultak a népi kultúra felé. Azaz „az egymás ellen uszított, harcterekre parancsolt népek” összetartozásának cáfolhatatlan bizonyítéka felé – és akikben maga Bartók a szellemi megújulás lehetőségét látta: egy „másik Magyarország” képviselőit.
 
Erre az időszakra utal a projekt címválasztása is: a Parasztok atmoszférában Lengyel József verse, amely 1917-ben a Kassák Lajos által szerkesztett MA folyóirat első művészmatinéján hangzott el egyebek közt Bartók és Schönberg zongoradarabok mellett. A címválasztással önkritikát is gyakorol a csoport, hiszen vállaltan áll be azon - általa vizsgált - mozgalmak sorába, amelyek különféle ideológiák mentén használták fel és ki a védekezésképtelen parasztság kultúráját, önkényes atmoszférát vonva köré.
 
Alapító: Trapp Dominika
Résztvevők: Bertók Márton, Éri Katalin, Keresztesi Botond, Kele Ildikó, Kiss-Balbinat Ádám, Maruzsenszki Andor, Neményi Lilla, Porteleki Áron, Puskár Krisztián, Szurcsik Erika, Trapp Dominika
 
Trapp Dominika (1988) festőként végzett a Képzőművészeti Egyetemen 2012-ben. Az utóbbi években készült kutatás alapú munkáiban globális/lokális trendek és az egyén viszonyával, illetve ugyanebben a kontextusban a művész kompetenciájával foglalkozott. Kurátori tevékenysége során kulturális, politikai, földrajzi vagy egyéb okok miatt egymástól távolra szakadt közösségek számára igyekszik beszédhelyzeteket teremteni. Egyéni projektjeivel szerepelt kiállításokon Magyarország több városában, számos alkalommal Berlinben, Londonban, Brnoban, Isztambulban.
 
Támogatja az OFF-Biennale Budapest és az NKA.